• banner_3

Simsiz Portable Stereo Bass TV Ses paneli gürleýjisi

Simsiz Portable Stereo Bass TV Ses paneli gürleýjisi

Gysga düşündiriş:

Bu “Bass TV Soundbar” gürleýjisi barada: Bu, islendik öý güýmenje ulgamyna ýa-da açyk meýdanda ajaýyp goşundy.Ses panelinde açyk ses çykaryşyny we ajaýyp basany üpjün edýän passiwler bilen 2 * 10W gürleýjisi bar.BT, TF kart, USB, AUX we FM radio görnüşleriniň köpüsini goldaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Sesiň hili:

Ses panelinde açyk ses çykaryşyny we ajaýyp basany üpjün edýän passiwler bilen 2 * 5W gürleýjisi bar.Ses paneliniň uzyn çyzykly dizaýny, iş stolunyň gürleýjilerinden has gowy daş-töwerekdäki ses hilini gazanmaga kömek edýän has uly şah we batareýa mümkinçilik berýär.Kino görýärsiňizmi ýa-da aýdym diňleýärsiňizmi, bu ses paneli size has köp zat islemäge mümkinçilik berýän çuňňur ses tejribesini üpjün eder.

Simsiz göçme stereo bass telewizion ses paneli

Faceerüsti tehnologiýa:

Bu ses paneliniň panel dizaýny, öýüňizdäki islendik otagy doldurjak ýumşak we döwrebap görnüş berýär.Tegelek we düşnükli düwmeleri basmak aňsat we azyndan 10,000 basyşa çydap bilýär.Güýçli we gaty demir tor hem çydamly we has könelmegine we ýyrtylmagyna çydap biler.

WIRELESS PORTABLE STEREO BASS SOUNDBAR Sözleýji

Dürli reňkde köp saýlaw:

Bu Bluetooth ses paneli 4 dürli reňkde bolýar.Öz stiliňize we şahsyýetiňize laýyk iň oňat ses panelini tapjakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz.Sleumşak we döwrebap ýa-da gyzykly we oýnawaç bir zat gözleýän bolsaňyzam, bu Bluetooth ses paneli gürleýjiniň hemmeler üçin bir zady bar.

Yşyk-diodly yşyk:

RGB LED bezegi otagyňyza ýa-da jaýyňyza ýumşak atmosfera goşýar.Yşyk-diodly çyrany islegiňize baglylykda ýakyp ýa-da öçürip bolýar.Softumşak yşyk ses paneline nepislik goşýar we beýleki gürleýjilerden tapawutlandyrýar.

Öý teatrynyň ses ses çykaryjysy
Öý teatry Ses paneli simsiz gürleýjisi

Uzynlygy 10 metr aralyk we Simsiz 5.0 akylly ses azaltmak:
Öli burçsyz 10 metr uzaklykdaky geçişi goldaň. HD sesini peseldýän radio mikrofony bilen enjamlaşdyrylan, şol bir wagtyň özünde has köp zat edip bilersiňiz, telefona jogap bereniňizde daş-töwerekdäki sesi süzüp biler.

Spesifikasiýa

Marka HLT / OEM / ODM Material ABS + demir tor
Model NOOK HSB-313 Batareýanyň kuwwaty 4000mAh
Çykyş güýji 10W * 2 Oýun wagty 10-12 sagat
Bluetooth wersiýasy JL 5.0 Önümiň agramy 902g
Önümiň ululygy 400 * 80 * 70mm Reňk Gök, ýaşyl, gara, çal
Funksiýa Bluetooth / handsfree / Aux-in / TF / USB / Led çyrasy / TWS bilen

Jikme-jiklikler

Geçmek re modeimine basyň, yşyklandyryş effektini yzygiderli üýtgetmek üçin 2s saklaň we TWS re modeimine girmek üçin 2 gezek basyň.

Ause Arakesmä basyň ýa-da oýnaň: Jaň etmek ýa-da asmak üçin 2s basyň. Bluetooth birikdirilende, aýyrmak üçin 2s basyň.FM re Iniminde kanallary awtomatiki gözlemek üçin 2s basyň.

Ume Tom "+": Indiki aýdym

Tom "-": Soňky aýdym

 

Netije

Bu täze Bluetooth ses paneli, film görýän ýa-da aýdym diňlän mahaly ýokary hilli sesden lezzet almak isleýänler üçin ajaýyp.Dinamik korpusynyň töweregindäki yşyk-diodly yşyklar öýüň güýmenje ulgamyna stil we nepislik goşýar.

Güýçli 2 * 10W gürleýjileri bilen bu Bluetooth ses paneli, hatda iň düşünjeli audiofilmleri hem haýran galdyrjak hrustal arassa ses berýär.Sesiň hili şeýle bir gowy welin, hereketiň ortasynda ýaly duýarsyňyz.

Umuman aýdanyňda, bu täze Bluetooth ses paneli öýde ýokary hilli sesden lezzet almak isleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.Kino görýärsiňizmi, aýdym diňleýärsiňizmi ýa-da oýun oýnaýarsyňyzmy, bu ses çyzgysy size has köp zat islemäge mümkinçilik berýän çuňňur ses tejribesini üpjün eder.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň