• banner_3

Bluetooth gürleýjisi

 • IP67 açyk howada suw geçirmeýän Bluetooth gürleýjisi

  IP67 açyk howada suw geçirmeýän Bluetooth gürleýjisi

  Roman dizaýny,ajaýyp ses, gowy materiallar we ussatlyk ony bazarda ajaýyp we meşhur edýär. Kiçijik, ýöne köp işleýär.Esasanam suw geçirmeýän IP67 reýtingini agyrlaşdyryp biler!

 • Täze 10W ses bar stoly simsiz gürleýjisi

  Täze 10W ses bar stoly simsiz gürleýjisi

  Bu 10W RGB çyra ses paneli barada:

  Bu 10w ses paneli iş stoly simsiz gürleýji ses tejribesini üýtgedýär.Deňi-taýy bolmadyk ses tejribesini bermek üçin takyklyk we tejribe bilen guruldy.Önüm diňe bir güýçli ses mümkinçilikleri bilen çäklenmän, eýsem islendik giňişlige wizual täsir galdyrýan özüne çekiji LED RGB yşyklandyryş aýratynlyklary bilen hem özboluşlydyr.

 • Simsiz Subwoofer gürleýjisi Bluetooth ses paneli

  Simsiz Subwoofer gürleýjisi Bluetooth ses paneli

  Bu Bluetooth ses paneli barada:

  Bu tablisa wifi Bluetooth ses paneli güýçli we köpugurly ses enjamy bolup, ýokary 20W çykyş güýji ýokary aýdyňlyk bilen ýokary hilli sesleri berýär.Dokalan çal mata we gapdalyndaky düwme gaty owadan we nusgawy görünýär.Bluetooth birikmesi bilen bu ses çyzgysy telefonyňyza, noutbukyňyza ýa-da başga bir Bluetooth bilen işleýän enjama aňsatlyk bilen birigip, halaýan aýdym-sazlaryňyzy we wideolaryňyzy oýnap, oturylyşyklar, wakalar we hatda öý teatr ulgamlary üçin ajaýyp edip biler.

 • Simsiz Portable Stereo Bass TV Ses paneli gürleýjisi

  Simsiz Portable Stereo Bass TV Ses paneli gürleýjisi

  Bu “Bass TV Soundbar” gürleýjisi barada: Bu, islendik öý güýmenje ulgamyna ýa-da açyk meýdanda ajaýyp goşundy.Ses panelinde açyk ses çykaryşyny we ajaýyp basany üpjün edýän passiwler bilen 2 * 10W gürleýjisi bar.BT, TF kart, USB, AUX we FM radio görnüşleriniň köpüsini goldaýar.

 • Retro dizaýn iş stoly simsiz Bluetooth ses paneli

  Retro dizaýn iş stoly simsiz Bluetooth ses paneli

  Altyn düwme we CD nagyşly metal passiwler bilen retro dizaýny.Ses paneli, çuňňur ses tejribesini üpjün etmek üçin doly treble we täsirli bas gazanmak üçin güýçli 2 * 52mm gürleýji diskleri we passiwleri kabul edýär.
  Jübi telefonlary, “iPad”, kompýuterler we beýleki enjamlar bilen utgaşyp, islendik ýerde oturylyşyk geçirip bilersiňiz.

 • Iki baglanyşyk Öý teatry stereo ses çyzgysy

  Iki baglanyşyk Öý teatry stereo ses çyzgysy

  Kuwwatly 10W iň ýokary kuwwatlylygy bilen, bu ýumşak we ykjam ses paneli oýunçylar we giňişliklerde ajaýyp ses gözleýänler üçin ajaýyp.Onuň minimalistik dizaýny, aňsat elýeterliligi üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde çyra, oýun ýa-da aýdym-saz tejribäňize çuňňur täsir edýär.Bu Bluetooth stereo ses paneli bilen beýlekiler ýaly ses syýahatyna taýyn boluň.

 • Göçme ses bar täze dizaýn

  Göçme ses bar täze dizaýn

  Täze dizaýnyň kompýuter ses paneli gürleýjileri.USB bilen işleýän we batareýa bilen işleýän bolup biler.Bu element dinamiki GRB LED yşyk bezegi bilen gelýär.Iş stolunda, noutbuk ýa-da açyk meýdanda ulansaňyzam, gürleýji size elmydama ajaýyp aýdym-saz dünýäsini getirýär!Mawy diş5.0 / FM / TF / USB / AUX / TWS / MIC goldaw beriň.

 • Simsiz gürleýji LED RGB bilen Bluetooth ses paneli

  Simsiz gürleýji LED RGB bilen Bluetooth ses paneli

  Bu element hakda:

  Klassiki daşky dizaýn, RGB LED bezegi goşup, owadan görünýär.

  Ses panelinde açyk ses çykaryşyny üpjün edýän passiwler bilen 2 * 5W gürleýjisi bar.

   

  BT, TF kart, USB, AUX we FM radio görnüşleriniň köpüsini goldaýar.

  Bu simsiz ses paneli ýapyk iş stolunda we açyk meýdanda ulanylyp bilner.

 • Lomaý 3000mAh Stereo sesli professional ses bar gürleýjileri

  Lomaý 3000mAh Stereo sesli professional ses bar gürleýjileri

  Uly batareýa kuwwaty 3000mAh Stereo sesli hünär ses ses çykaryjylary: Ses tejribäňizi ýokarlandyryň.

   

  Jikme-jikliklere, iň täze aýratynlyklara we ajaýyp eşidiş syýahatyna ygrarlylyk bilen döredilen bu gürleýji, diňleýiş duşuşyklaryňyzy özgertmäge taýyn.

 • Multimedia öý subwoofer ses paneli

  Multimedia öý subwoofer ses paneli

  Deňi-taýy bolmadyk ses we estetika dünýäsine hoş geldiňiz.Bu RGB multimedia gürleýjisi sounr bar, ling + ses 2-i 1 dizaýnda birleşdirýär.“Bluetooth Ses Bar” gürleýjimiz, ajaýyp paketde aýdym-saz, güýmenje we stil başdan geçirmegiň manysyny täzeden kesgitleýär.

 • Güýçli 20W HD subwoofer gürleýjiniň ses paneli

  Güýçli 20W HD subwoofer gürleýjiniň ses paneli

  Bu, ses bazaryndaky 20W HD subwoofer gürleýjisindäki güýçli simsiz ses bar gürleýjilerinden biridir.Öňdebaryjy aýratynlyklar we iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan bu ses çyzgysy ajaýyp ses hilini göterijilik we köp taraplylyk bilen birleşdirýär.

  Bluetooth 5.0 wersiýasyny birikdirip, enjamlaryňyzy aňsatlyk bilen jübütläp we halaýan sazyňyzy simsiz akdyryp bilersiňiz.Kyn simler bilen hoşlaşyň we smartfonyňyzdan, planşetiňizden ýa-da başga bir Bluetooth bilen işleýän enjamyňyzdan bökdençsiz ses akymlaryndan lezzet alyň.